ReadyPlanet.com
dot dot


เราออกแบบและผลิตงานให้ด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ความฝันของท่านคืองานที่เราจินตนาการและสร้างสรรค์ ท่านสร้าง เราผลิต เพราะงานศิลป์คืองานของเรา  บริษัท DD Dragon Co.,Ltd. มีความชำนาญในงานศิลปะหลายด้านทั้งในงานโครงสร้าง, งานออกแบบสร้างสรรค์ งานปั้น งานแกะสลักน้ำแข็ง แกะโฟม งานหล่อแบบ  ไฟเบอร์กลาส งานขยายแบบทุกประเภท เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

More than design available. We design and create our masterpiece with utmost quality. Your dream is our job. We imagine and design by your creation. Art is a part of us!

โทร/Tel. 02-946-6628 , 083-548-5959 (คุณติ๊ก)
e-mail: dd.dragon@hotmail.com


 

งานแกะโฟม

งานเรซิ่น

งาน MOCK UP

งานฉากภาพยนตร์
หรือ ฉากหนัง

งานฉากโฆษณา

งานตกแต่งบู๊ท


งานตกแต่ง
ร้านอาหารและอื่นๆ

งานตกแต่ง
แกะสลักน้ำแข็ง

งานต่างประเทศ

งานมาสค๊อต

งานโมเดล

งานโฆษณา


งานออกแบบ
ตกแต่งทั่วไป

dot
ผลงาน
dot
bulletงานแกะโฟม
bulletงานเรซิ่น
bulletงาน MOCK UP
bulletงานฉากภาพยนตร์ หรือ ฉากหนัง
bulletงานฉากโฆษณา
bulletงานตกแต่งบู๊ท
bulletงานตกแต่งร้านอาหาร และอื่นๆ
bulletงานตกแต่งแกะสลักน้ำแข็ง
bulletงานต่างประเทศ
bulletงานมาสค๊อต
bulletงานโมเดล
bulletงานโฆษณา
bulletงานออกแบบตกแต่งทั่วไป
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.